loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Thu nhận tri thức tiếp thị để đổi mới một nghiên cứu từ các công ty liên doanh quốc tế (IJVs) ở Việt Nam / Trương Quang Đô ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Thọ, Lê Nguyễn Hậu

Tác giả : Trương Quang Đô ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Thọ, Lê Nguyễn Hậu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 27 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 658

Chủ đề : 1. Công ty liên doanh -- Việt Nam -- Quản lý -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21957
Phục vụ đọc tại chỗ
Top