loading

Luận án, luận văn

Quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh / Đặng Thị Thùy Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Lộc, Trần Tuấn Lộ

Tác giả : Đặng Thị Thùy Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Lộc, Trần Tuấn Lộ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Giáo dục trung học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Giáo dục -- Việt Nam -- Quản lý -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21945
Phục vụ đọc tại chỗ
Top