loading

Luận án, luận văn

Tổng hợp hydroxyalkyl-β-cyclodextrin ứng dụng làm tá dược tăng độ tan trong bào chế thuốc / Phùng Đức Truyền ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Tịnh, Huỳnh Văn Hóa

Tác giả : Phùng Đức Truyền ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Văn Tịnh, Huỳnh Văn Hóa

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 615.19

Chủ đề : 1. Cyclodextrins -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tá dược -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21902
Phục vụ đọc tại chỗ
Top