loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Оптические ствойства тонких пленов Ge2Sb2Te5 и влияние на них легирующих примесей / Хгуен Хуи Фук ; Научный Руководитель : Козюхин С.А

Tác giả : Хгуен Хуи Фук ; Научный Руководитель : Козюхин С.А

Nhà xuất bản : Московский Педагогический Государственный Университет

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Москва

Mô tả vật lý : 171 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 535

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn. 2. Luận án -- Nga. 3. Quang học. 4. Thuộc tính quang học. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22029
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22030 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top