loading

Luận án, luận văn

The rate and process of mangrove forest expansion on above and belowground carbon relations in coastal Louisiana / Phạm Thanh Hải

Tác giả : Phạm Thanh Hải

Nhà xuất bản : Agricultural and Technical State University

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Greensboro, North Carolina

Mô tả vật lý : xiii, 112 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 577.698

Chủ đề : 1. Rừng ngập mặn -- Louisiana. 2. Sinh thái rừng ngập mặn -- Louisiana.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22013
Phục vụ đọc tại chỗ
Top