loading

Luận án, luận văn

Xác định cơ cấu cây trồng hợp lý vùng phù sa ngọt ven và giữa sông Tiền sông Hậu đồng bằng sông Cửu Long / Tào Quốc Tuấn

Tác giả : Tào Quốc Tuấn

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 129 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 631.475978

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Phân bố địa lý -- Đồng bằng sông Mê Kông (Việt Nam và Campuchia) -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Sinh thái học nông nghiệp -- -- Đồng bằng sông Mê Kông (Việt Nam và Campuchia) -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8302
Phục vụ đọc tại chỗ
Top