loading

Sách, tuyển tập

Hỏi - đáp về công tác văn thư, lập hồ sơ và lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức / Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hậu chủ biên

Tác giả : Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hậu chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 211 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045703175

Số phân loại : 651.5

Chủ đề : 1. Hệ thống hồ sơ. 2. Hỏi và đáp. 3. Văn thư lưu trữ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1033/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1034/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top