loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ứng dụng qui trình sản xuất vắc xin thương hàn Vi polysaccharide ở Việt Nam / Đào Thị Vi Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Đào Xuân Vinh, Phạm Thị Ánh Hồng

Tác giả : Đào Thị Vi Hòa ; Người hướng dẫn khoa học : Đào Xuân Vinh, Phạm Thị Ánh Hồng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii,122,98 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 572.566

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Polysaccharide. 3. Vắc xin thương hàn. 4. Vi sinh vật học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21958
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21959 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top