loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hệ thống xã hội tộc người của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long / Bùi Thị Hồng Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An, Nguyễn Khắc Cảnh

Tác giả : Bùi Thị Hồng Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An, Nguyễn Khắc Cảnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 4,173,xxi,41 tờ : tranh ảnh màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 305.895932

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Người Khmer -- Khu vực đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia) -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21952
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21953 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top