loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh / Đặng Thị Thùy Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Lộc, Trần Tuấn Lộ

Tác giả : Đặng Thị Thùy Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Lộc, Trần Tuấn Lộ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi,169,41 tờ : sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Giáo dục trung học -- Việt Nam. 2. Giáo dục -- Việt Nam -- Quản lý. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21943
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21944 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top