loading

Sách, tuyển tập

Quyền năng bí ẩn : khám phá 5 nghệ thuật tối thượng gây ảnh hưởng đến hành vi đám đông / Lê Trần Bảo Phương

Tác giả : Lê Trần Bảo Phương

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 632 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786048007546

Số phân loại : 659.2

Chủ đề : 1. Quan hệ công chúng. 2. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 401/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VN 402/2015
(DN 2280)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27287
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27401
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top