loading

Sách, tuyển tập

Dòng sông chảy xiết : tập truyện ngắn / Xuân Chuẩn

Tác giả : Xuân Chuẩn

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 169 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 7057
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 11159
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top