loading

Luận án, luận văn

Vấn đề giáo dục và đào tạo con người nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (qua việc đổi mới công tác đào tạo đại học) / Kan Nha Sy La Vong

Tác giả : Kan Nha Sy La Vong

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 120 tờ : biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 378.1594

Chủ đề : 1. Đại học và Cao đẳng -- Lào -- Giáo dục. 2. Giáo dục Đại học -- Lào. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8275
Phục vụ đọc tại chỗ
Top