loading

Sách, tuyển tập

Ngôi nhà ma : truyện ngắn tuyển chọn / Hoàng Minh Tường

Tác giả : Hoàng Minh Tường

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 259 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ma. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24247
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 957/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 958/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top