loading

Sách, tuyển tập

Một số vấn đề toán học chưa giải quyết được / Nguyễn Bá Đô

Tác giả : Nguyễn Bá Đô

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2012014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 207 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 510

Chủ đề : 1. Toán học -- Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24238
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 947/2015
(K08.28_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 948/2015
(K08.28_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top