loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh nguồn cảm xúc không bao giờ cạn : bình thơ Bác và thơ của các nhà thơ viết về Bác / Lý Hoài Xuân

Tác giả : Lý Hoài Xuân

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 70 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24234
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 379/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 380/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top