loading

Sách, tuyển tập

Ru trên ngọn sóng : thơ / Nguyễn Thu Sang

Tác giả : Nguyễn Thu Sang

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 123 tr. : hình vẽ, 4 tờ tranh ảnh màu ; 21 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24183
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 783/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 784/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top