loading

Sách, tuyển tập

Người đàn bà nghịch cát : tập truyện ngắn / Nguyễn Đăng An

Tác giả : Nguyễn Đăng An

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 194 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24150
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 763/2015
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 764/2015
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top