loading

Sách, tuyển tập

Đôi mắt dã quỳ / Tâm Loan

Tác giả : Tâm Loan

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 131 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 732/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 733/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24110
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top