loading

Sách, tuyển tập

Phan Bội Châu (1867-1940) nhà yêu nước - nhà văn hóa / Chương Thâu biên soạn

Tác giả : Chương Thâu biên soạn

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 476 tr. : tranh ảnh màu ; 24 cm

Số phân loại : 959.703092

Chủ đề : 1. Danh nhân -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 23994
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 23995
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top