loading

Sách, tuyển tập

Tiếng vọng thời gian : thơ / Lê Ngọc Quang

Tác giả : Lê Ngọc Quang

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 96 tr. : hình vẽ ; 18 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24063
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 266/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 267/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top