loading

Sách, tuyển tập

Nguyễn Huy Quýnh - Cuộc đời & thơ văn / Nguyễn Huy Mỹ, Nguyễn Thanh Tùng biên soạn

Tác giả : Nguyễn Huy Mỹ, Nguyễn Thanh Tùng biên soạn

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 447 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 895.92211

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 18 -- Tiểu sử. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 18.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24042
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 658/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 659/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top