loading

Sách, tuyển tập

Nguyệt My. T.2, Thủ lĩnh hắc giáp / Chu Thanh Hương

Tác giả : Chu Thanh Hương

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 351 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 634/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 635/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top