loading

Luận án, luận văn

Góp phần nghiên cứu lâm sàng và xử trí ngoại khoa kỳ đầu cho 295 thương binh có vết thương thấu não do hỏa khí tại quân y viện 121 - quân khu IX / Nguyễn Thọ Lộ

Tác giả : Nguyễn Thọ Lộ

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 111 tờ : tranh ảnh, biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 617.514

Chủ đề : 1. Não -- Chẩn đoán. 2. Não -- Vết thương và chấn thương.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 7992
Phục vụ đọc tại chỗ
Top