loading

Sách, tuyển tập

Phút dành cho tình yêu : những truyện ngắn hay nhất về tình yêu / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 383 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6515
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top