loading

Sách, tuyển tập

Ý cao tình đẹp / Nguyễn Hiến Lê

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 225 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Lối sống. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 315/98
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 316/98
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top