loading

Sách, tuyển tập

Chú bé Thất Sơn / Phạm Công Luận

Tác giả : Phạm Công Luận

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 102 tr. : hình vẽ ; 20 cm

ISBN : 9786041016927

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học thiếu nhi -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6402
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 9124
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5320/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5321/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5322/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top