loading

Sách, tuyển tập

Tác giả trong nhà trường - Vũ Trọng Phụng

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 254 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Tiểu sử. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6621
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 9444
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top