loading

Sách, tuyển tập

Theo bước cha anh / Văn Tùng, Xuân Sách, Phạm Thắng

Tác giả : Văn Tùng, Xuân Sách, Phạm Thắng

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 239 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Văn học thiếu nhi. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6473
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6797
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top