loading

Luận án, luận văn

Quá trình thực hiện xã hội hóa giáo dục phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2010 / Nguyễn Gia Kiệm ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Minh Hồng, Huỳnh Công Minh

Tác giả : Nguyễn Gia Kiệm ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Minh Hồng, Huỳnh Công Minh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 370.959779

Chủ đề : 1. Giáo dục và nhà nước -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Giáo dục -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21855
Phục vụ đọc tại chỗ
Top