loading

Sách, tuyển tập

Cười trong nỗi đau = Laughing through the tears / Vương Thị Minh Tâm ; edited by Thomas P. O'Brien

Tác giả : Vương Thị Minh Tâm ; edited by Thomas P. O'Brien

Nhà xuất bản : Văn hóa Sài Gòn

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 115 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6435
()
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top