loading

Sách, tuyển tập

Tình yêu của tôi : tập truyện ngắn / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 227 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049296185

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 23751
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 275/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 276/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top