loading

Sách, tuyển tập

Mùa vải chín : tập truyện / Chu Quang Mạnh Thắng

Tác giả : Chu Quang Mạnh Thắng

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 127 tr. : hình vẽ ; 18 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6262
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top