loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu chế tạo vàng Nano/ Chitosan bằng phương pháp chiếu xạ Gamma Co-60 / Nguyễn Ngọc Duy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quốc Hiến

Tác giả : Nguyễn Ngọc Duy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quốc Hiến

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 135,36 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 669.22

Chủ đề : 1. Chiếu xạ. 2. Hạt Nano. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Tia Gamma. 5. Vàng. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21876
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21877 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top