loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu đặc điểm hấp thụ, giải phóng lân và sử dụng silicate để nâng cao hàm lượng lân hữu dụng trong đất lúa Nam Việt Nam / Trần Thị Tường Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Liêu, Võ Đình Quang

Tác giả : Trần Thị Tường Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Liêu, Võ Đình Quang

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [6,xv,158,35] tờ, kèm 1 đính bản đồ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 631.85

Chủ đề : 1. Khoa học đất trồng. 2. Lúa -- Phân bón. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Phân lân. 5. Silicate. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21865
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21866 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top