loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quá trình thực hiện xã hội hóa giáo dục phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2010 / Nguyễn Gia Kiệm ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Minh Hồng, Huỳnh Công Minh

Tác giả : Nguyễn Gia Kiệm ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Minh Hồng, Huỳnh Công Minh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 8, 178, xx tờ : biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 370.959779

Chủ đề : 1. Giáo dục và nhà nước -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Giáo dục -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21853
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21854 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top