loading

Sách, tuyển tập

Tiếng lạ : thơ / Đoàn Lư

Tác giả : Đoàn Lư

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 135 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 207/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top