loading

Luận án, luận văn

Reconstruction de sollicitations dynamiques par méthodes inverses / Tran Duc Toan ; sous la direction du Eric Jacquelin

Tác giả : Tran Duc Toan ; sous la direction du Eric Jacquelin

Nhà xuất bản : Université Claude Bernard Lyon 1

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Lyon, France

Mô tả vật lý : xii, 118 tờ : sơ đồ, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 515.357

Chủ đề : 1. Bài toán ngược (Phương trình vi phân). 2. Kỹ thuật -- Mô hình toán học. 3. Luận án -- Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21841
Phục vụ đọc tại chỗ
Top