loading

Luận án, luận văn

Non-linear analysis of electrical and thermal stress grading system in multi-level inverter-driven medium voltage motors

Tác giả : Nguyen Nhat Nam

Nhà xuất bản : Shibaura Institute of Technology

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Koto, Tokyo, Japan

Mô tả vật lý : xvii, 82 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 515.7248

Chủ đề : 1. Luận án -- Nhật Bản. 2. Mô tơ điện. 3. Phân tích chức năng phi tuyến tính. 4. Phân tích ứng suất.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21828
Phục vụ đọc tại chỗ
Top