loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Взаимодействие алкинилироизводных хинокалина и итеридина с С-нуклеофилами / Нгуень Тхи Лан Хыонг ; Научный Руководитель : А.В. Гулевская

Tác giả : Нгуень Тхи Лан Хыонг ; Научный Руководитель : А.В. Гулевская

Nhà xuất bản : Южный федеральный университет

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Ростов-на-Дону

Mô tả vật lý : 112 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 547.412

Chủ đề : 1. Alkynyl -- Phân tích. 2. Luận án -- Nga. 3. Pteridine . 4. Quinoxaline. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21813
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21814 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top