loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bioaccumulation of heavy metals in Nha Trang bay - Khanh Hoa province, Viet Nam / Tran Thi Mai Phuong ; supervisors : Nguyen Ky Phung, Nicolas Marmier

Tác giả : Tran Thi Mai Phuong ; supervisors : Nguyen Ky Phung, Nicolas Marmier

Nhà xuất bản : Faculty of Science, University of Nice Sophia Antipolis

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Nice, France

Mô tả vật lý : xxii, 234, [15] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 546.3

Chủ đề : 1. Kim loại nặng -- Tích lũy sinh học -- Việt Nam -- Khánh Hòa -- Nha Trang. 2. Luận án -- Pháp. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21811
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21812 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top