loading

Luận án, luận văn

Modelling and analysing open reconfigurable systems / Pham Van Viet ; supervisors : Hanna Klaudel, Frédéric Péschanski

Tác giả : Pham Van Viet ; supervisors : Hanna Klaudel, Frédéric Péschanski

Nhà xuất bản : University of Évry

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Évry, France

Mô tả vật lý : 161 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 005.115

Chủ đề : 1. Khoa học máy tính. 2. Lập trình Logic. 3. Luận án -- Pháp. 4. Petri nets.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21808
Phục vụ đọc tại chỗ
Top