loading

Sách, tuyển tập

Khuôn mặt của tội ác / Thanh Hương

Tác giả : Thanh Hương

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 159 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 214/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top