loading

Sách, tuyển tập

Trú rét : tập truyện ngắn / Vũ Thanh Lịch

Tác giả : Vũ Thanh Lịch

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 167 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 47/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 48/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 23629
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24003
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top