loading

Sách, tuyển tập

Tình yêu cổ phần : tập truyện ngắn / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 339 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 37/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 38/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 23630
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24205
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top