loading

Scooby Doo [tài liệu ghi hình]

Nhà xuất bản : Công ty Cổ phần Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn phát hành

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 DVD : âm thanh, hình ảnh màu ; 4 3/4 in.

Số phân loại : 791.43

Chủ đề : 1. Quái vật -- Phim truyện thanh thiếu niên. 2. Scooby - Doo -- Phim truyện thanh thiếu niên . 3. Truyện trinh thám và bí ẩn -- Phim truyện thanh thiếu niên. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5850 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top