loading

Phù thủy lắm chiêu [tài liệu ghi hình] : chuyện cổ tích Châu Phi

Nhà xuất bản : Hãng phim Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 DVD : âm thanh, hình ảnh màu ; 4 3/4 in.

Số phân loại : 398.2

Chủ đề : 1. Truyện cổ tích -- Châu Phi. 2. Văn hóa dân gian. 3. Văn học dân gian. 4. Văn học dân gian Châu Phi. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5839 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top