loading

Sơn Tinh - Thủy Tinh [tài liệu ghi hình]

Nhà xuất bản : Hãng phim Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 2 DVD : âm thanh, hình ảnh màu ; 4 3/4 in.

Số phân loại : 398.2

Chủ đề : 1. Truyện cổ tích -- Việt Nam. 2. Văn hóa dân gian. 3. Văn học dân gian. 4. Văn học dân gian Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5834 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5835 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top