loading

Na Tra đại náo thủy cung [tài liệu ghi hình]

Nhà xuất bản : Hãng phim Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 2 DVD : âm thanh, hình ảnh màu ; 4 3/4 in.

Số phân loại : 895

Chủ đề : 1. Văn học Đông Á. 2. Văn học trung Quốc. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5832 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5833 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top