loading

Công chúa Chích Chòe [tài liệu ghi hình] : cổ tích Trung Quốc

Nhà xuất bản : Hãng phim Trẻ

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 2 DVD : âm thanh, hình ảnh màu ; 4 3/4 in.

Số phân loại : 398.2

Chủ đề : 1. Truyện cổ tích. 2. Văn hóa dân gian. 3. Văn học dân gian. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5824 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 5825 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top